Ministrstvo za

izobraževanje,

znanost in šport

F-Secure Protection Service for Business

Uporaba na domačih napravah

V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je za obdobje do 31. decembra 2022 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure lahko v tem obdobju uporabljajo program F-Secure Computer Protection tudi učitelji, učenci in dijaki na računalnikih na njihovem domu. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji, učenci in dijaki so upravičeni tudi do uporabe F-Secure Mobile Protection za uporabo na njihovih mobilnih napravah. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

Priloga

Izjava o uporabi programa F-Secure Computer Protection in F-Secure Mobile Protection: Izjava

Navodila za pridobitev programov za učitelje, učence in dijake na računalnikih in mobilnih napravah na njihovem domu:
  • Zavod ugotovi število učiteljev in učencev oz. dijakov, ki želijo uporabljati program F-Secure na računalnikih in/ali mobilnih napravah na njihovem domu ter z njimi podpiše izjavo (za učence in dijake velja, da izjavo sopodpišejo njihovi starši oz. skrbniki) o uporabi programa, ki jo hrani zavod.
  • Zavod preko osebe, ki je upravičena do dostopa na spletno stran emea.psb.f-secure.com preko elektronske pošte sola@f-secure.si posreduje na A1 Slovenija, d.d. število bodočih uporabnikov programa na računalnikih in/ali na mobilnih napravah (ločeno glede na Android/iOS) glede na zbrane izjave o uporabi.
  • A1 Slovenija, d.d. preko elektronske pošte pošlje pooblaščeni osebi namestitvene programe in aktivacijske kode za uporabo programa.
  • Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode za računalnik in ene za mobilno napravo.
Pomembno obvestilo dosedanjim uporabnikom:
  • Uporabniki, ki so do 31.12.2019 uporabljali F-Secure Internet Security, bodo v bodoče lahko namestili in uporabljali program F-Secure Computer Protection. Zanj bodo morali pridobiti tudi aktivacijsko kodo za uporabo. F-Secure Internet Security je potrebno pred namestitvijo F-Secure Computer Protection odstraniti (priporoča se orodje Uninstallation Tool)
  • Uporabniki, ki so do 31.12.2019 uporabljali F-Secure SAFE, bodo v bodoče lahko namestili in uporabljali program F-Secure Mobile Protection. Zanj bodo morali pridobiti tudi aktivacijsko kodo za uporabo. F-Secure SAFE je potrebno pred namestitvijo F-Secure Mobile Protection odstraniti.